Vesta Tilley (1864-1952)

Vesta Tilley (1864-1952)